معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده:

هموارسازی مسیر توسعه سازمان های مردم نهاد، از سیاست های دولت است/ سمن ها باید همراه دولت ها در توسعه و تعمیق فرهنگ متعالی انسانی باشند

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده روز جمعه و در نخستین نشست منطقه ای "آموزش شبکه سازی سازمان های غیردولتی زنان" در مشهد، تصریح کرد: هموارسازی مسیر توسعه و تقویت سازمان های مردم نهاد(سمن)، از سیاست های دولت یازدهم است.

شناسه خبر: 82675 -

جمعه 7 آذر 1393 - 16:27

شهیندخت مولاوردی گفت:سیاستگذاری درست و آگاهانه در خصوص سمن ها، به معنای توجه به درخواست ها و الزامات فعالیت این سازمانها در تدوین قوانین و انجام برنامه ریزی ها است و این نهادها برای افزایش اثرگذاری خود نیازمند دستیابی به درک مشترکی درباره هویت و جایگاه خود هستند.
وی با اشاره به اینکه جامعه مدنی کانون آموزش و قدررت یابی شهروندان در عرصه هایی است که افراد از طریق آن و به واسطه تعاملات مدنی به موفقیت های اجتماعی نائل می شوند، اظهارداشت: دورانی که تنها دولت همه بار توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را به دوش بکشد، به سرآمده است و هر شهروند به سهم خود باید گوشه ای از این وظیفه اجتماعی را برعهده بگیرد که مشارکت نیز مفاهمیمی همچون اشتراک مساعی، قدرت دادن، سهیم شدن، بسیج مردم، مسئولیت پذیری، تقسیم کار، خودیاری، خوداتکایی و عدم تمرکز را در برمی گیرد.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده اظهارداشت:در جامعه مدنی، به علت گسترش نهادها و عرصه های عمومی، جامعه خودگردان شده است و البته کوچک شدن دولت در آن، به معنای کم اهمیت شدن دولت نیست بلکه تفاوت اصلی در نقش دولت است، دولت دیگر تولیدکننده، تاجر و عرضه کننده انواع خدمات نیست بلکه نقش کاربردی برداشتن موانع توسعه جامعه را برعهده دارد.
مولاوردی با اشاره به اینکه اغلب کشورها از اهمیت بخش غیردولتی در آینده جهان غافلند ، گفت: استقلال و غیردولتی بودن نهادهای مردم نهاد به معنای دولت گریزی آنها نیست بلکه این نهادها باید به عنوان چشم و گوش دولت همراه دولتها در توسعه و تعمیق فرهنگ متعالی انسانی باشند.

شناسه خبر: 82675

- دیدارهای داخلی

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده