یونسی در دیدار با کاردینال ژان لوئی توران رییس هیات وشورای پاپی گفت و گوی ادیان واتیکان

سه شنبه 4 آذر 1393 - 20:44

شناسه خبر: 82651