رییس جمهوری در مراسم آغاز ایمن سازی با واکسن پنجگانه

سه شنبه 27 آبان 1393 - 12:15

شناسه خبر: 82548