رییس جمهوری در مراسم آغاز ایمن سازی با واکسن پنجگانه

شناسه خبر: 82548 -

سه شنبه 27 آبان 1393 - 12:15

شناسه خبر: 82548

- دیدارهای داخلی

- دولت یادهم و دوازدهم