دیدار با عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست چین

شناسه خبر: 82527 -

دوشنبه 26 آبان 1393 - 10:48

شناسه خبر: 82527

- دیدارهای خارجی

- معاون اول