افتتاح فاز نخست مجتمع طلای زره شوران

شناسه خبر: 82507 -

شنبه 24 آبان 1393 - 18:38

شناسه خبر: 82507

- سفرهای داخلی

- معاون اول