بازگشت از سفر آذر بایجان

شناسه خبر: 82451 -

پنجشنبه 22 آبان 1393 - 14:52

شناسه خبر: 82451

- سفرهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم