رییس دفتر رییس‌ جمهوری در دیدار دانشجویان ایرانی مقیم جمهوری آذربایجان:

تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به مشکلات دانشجویان/ آنچه در حوزه اقدامات اداری و اجرایی است تسریع خواهد شد

رییس دفتر رییس‌ جمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری روز پنجشنبه در باکو با تعدادی از دانشجویان ایرانی مقیم جمهوری آذربایجان دیدار و از نزدیک در جریان نظرات آنان قرار گرفت.

پنجشنبه 22 آبان 1393 - 12:23

دکتر محمد نهاوندیان در این دیدار ، پس از شنیدن درخواست‌ها و مشکلات دانشجویان ایرانی در تسهیل امور اداری و اجرایی مربوط به آنان تأکید کرد.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری همچنین ضرورت رعایت استانداردهای علمی و آموزشی در رسیدگی و ارزیابی‌های علمی بویژه در حوزه پزشکی را یادآور شد و از بررسی مشکلات دانشجویان ایرانی، توسط هیأتی در آینده نزدیک خبر داد.

شناسه خبر: 82436