امضای اسناد در حضور روسای جمهوری دو کشور ایران و آذربایجان

شناسه خبر: 82409 -

چهارشنبه 21 آبان 1393 - 19:39

شناسه خبر: 82409

- سفرهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم