نشست خصوصی روسای جمهوری ایران و آذربایجان

شناسه خبر: 82402 -

چهارشنبه 21 آبان 1393 - 18:16

شناسه خبر: 82402

- سفرهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم