مراسم بدرقه رسمی رییس جمهوری در سفر به کشور جمهوری آذربایجان

چهارشنبه 21 آبان 1393 - 16:00

شناسه خبر: 82388