مراسم بدرقه رسمی رییس جمهوری در سفر به کشور جمهوری آذربایجان

شناسه خبر: 82388 -

چهارشنبه 21 آبان 1393 - 16:00

شناسه خبر: 82388

- سفرهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم