تقدیم استوار نامه سفیر شیلی

شناسه خبر: 82326 -

سه شنبه 20 آبان 1393 - 12:11

شناسه خبر: 82326

- دیدارهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم