عزاداری عاشورای حسینی در حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)

سه شنبه 13 آبان 1393 - 16:17

شناسه خبر: 82268