دیدار با وزیر امور خارجه نروژ

شناسه خبر: 82245 -

يکشنبه 11 آبان 1393 - 17:31

شناسه خبر: 82245

- دیدارهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم