رییس جمهوری در مراسم دفاع از وزیر پیشنهادی علوم

شناسه خبر: 82199 -

چهارشنبه 7 آبان 1393 - 12:11

شناسه خبر: 82199

- سخنراني ها

- دولت یادهم و دوازدهم