دیدار با معاون نخست وزیر ویتنام

سه شنبه 22 مهر 1393 - 16:21

شناسه خبر: 81829