سخنرانی در نشست خبری با رسانه‌های بین‌المللی

شنبه 5 مهر 1393 - 10:00

شناسه خبر: 81417