در نشست هیات وزیران تصویب شد؛

حمایت از مالکیت ادبی و هنری/قیمت خرید تضمینی محصولات‌کشاورزی تعیین شد

نشست هیات دولت روز چهارشنبه به ریاست دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری برگزار شد و اعضای دولت به بحث و تبادل نظر درباره مهم ترین مسائل روز کشور پرداختند.

چهارشنبه 2 مهر 1393 - 13:15

دراین جلسه، کمیسیون لوایح گزارشی در خصوص «لایحه حمایت از مالکیت فکری» به هیات وزیران ارایه داد.
این لایحه در واقع مشتمل بر سه کتاب مالکیت ادبی و هنری، حقوق مرتبط به مالکیت صنعتی و مالکیت علمی است.
اعضای هیات وزیران در این جلسه صرفاً به بررسی کتاب اول این لایحه یعنی مالکیت ادبی و هنری پرداختند که شامل مسایل زیر بود:
- ارایه تعاریف قانونی مشخص از انواع آثار ادبی- هنری
- احصای آثار ادبی – هنری قابل حمایت
- تبیین انواع حقوق مورد حمایت اینگونه آثار و موارد استثناء
- تعیین مدت زمان حمایت از آثار متناسب با نوع آنها؛
- مقررات ناظر به نحوه واگذاری اینگونه حقوق؛
- پیش بینی انواع ضمانت اجراهای لازم برای نقض حقوق مورد حمایت؛
- نحوه ثبت آثار ادبی و هنری
این بخش از لایحه، پس از بحث و تبادل نظر از تصویب نهایی هیات وزیران گذشت.
در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب اعضای دولت رسید.
تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) برای سال زراعی 1394-1393 از دیگر مصوبات هیات وزیران در این جلسه بود.

شناسه خبر: 81224