جضور در نشست شورای هماهنگی روسای مراکز روابط عمومی دستگاههای اجرایی

شناسه خبر: 81036 -

شنبه 29 شهريور 1393 - 20:03

شناسه خبر: 81036

- جلسات

- معاون اول

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده