دکتر جهانگیری در بازدید از تصفیه خانه های ۳ و ۴ تهران

شناسه خبر: 81035 -

شنبه 29 شهريور 1393 - 16:24

شناسه خبر: 81035

- سفرهای داخلی

- معاون اول

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده