معاون اول رییس جمهور در بازدید از سدهای شرق پایتخت

شناسه خبر: 81034 -

شنبه 29 شهريور 1393 - 15:55

شناسه خبر: 81034

- سفرهای داخلی

- معاون اول

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده