امضای اسناد و نشست مشترک خبری روسای جمهور ایران و قزاقستان

سه شنبه 18 شهريور 1393 - 13:53

شناسه خبر: 80599