دیدار با وزیر ارتباطات و فن اوری اطلاعات قطر

شناسه خبر: 80239 -

شنبه 8 شهريور 1393 - 19:07

شناسه خبر: 80239

- دیدارهای خارجی

- معاون اول

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده