بازدید دکتر مولاوردی از مرکز ملی مطالعات اعتیاد

معاون رییس‌ جمهوری در امور زنان و خانواده روز شنبه از مرکز ملی مطالعات اعتیاد بازدید کرد و با توضیحات کارشناسان ، مدیران و دست‌اندرکاران این مرکز در جریان جزئیات فعالیت‌های مرکز ملی مطالعات اعتیاد قرار گرفت.

شناسه خبر: 79926 -

شنبه 25 مرداد 1393 - 19:16

شهیندخت مولاوردی در این دیدار با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های اساسی فعالیت‌های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری حمایت و کمک به زنان بهبود یافته از آسیب‌های اجتماعی و زنان سرپرست خانوار است، گفت: کارگروه‌های متعددی به صورت مشترک با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های یکدیگر و یا اختصاصاً در زیرمجموعه این معاونت مشغول مطالعه و فعالیت برای کمک به وضعیت این دسته از زنان هستند.
معاون رییس‌ جمهوری در امور زنان و خانواده اظهار داشت: این بازدید و اطلاعاتی که در حین آن برای ما حاصل شد، کمک خواهد کرد تا در این حوزه حساس یعنی اعتیاد و بویژه آسیب‌های ناشی از آن برای زنان، در چارچوب مأموریت‌های معاونت، به این مرکز و مجموعه فعالیت‌های در حال اجرا در این عرصه کمک بیشتری کنیم.
مولاوردی تصریح کرد: این معاونت از جایگاهی ستادی برخوردار است و به عنوان سیاست‌گذار، بدون دخالت در عرصه‌های اجرا و تصدی‌گری می‌تواند به خوبی همه ظرفیت‌های بخش‌های اجرایی در این عرصه را هماهنگ و مدیریت کند.
وی در پایان آمادگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده را در این عرصه اعلام کرد.

شناسه خبر: 79926

- دیدارهای داخلی

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده