به ریاست معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت؛

تشکیل نخستین جلسه کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی

نخستین جلسه کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی ظهر امروز (پنجشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

شناسه خبر: 79900 -

پنجشنبه 23 مرداد 1393 - 13:43

دکتر اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به برنامه های دولت برای پیشبرد اهداف اقتصادی و خروج از شرایط رکود، بر لزوم جدیت و تلاش مستمر همه دستگاه ها برای اجرای بسته طراحی شده در جهت خروج از رکود تاکید کرد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: باید سازوکاری طراحی شودتا دستگاه های اجرایی مکلف به اجرای دقیق برنامه خروج از رکود باشند و عملکرد آنان قابل ارزیابی و نظارت باشد.
در این جلسه مهمترین موضوعات و مباحث اقتصادی کشور همچون سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه، برنامه خروج از رکود و طرح هدفمندسازی یارانه ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعضای جلسه پیشنهادات و دیدگاه های خود را در خصوص پیشبرد اهداف تعیین شده و برنامه های آتی کارگروه مطرح کردند.

شناسه خبر: 79900

- جلسات

- معاون اول

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده