همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج ازرکود اقتصادی

شناسه خبر: 79844 -

سه شنبه 21 مرداد 1393 - 11:14

شناسه خبر: 79844

- دیدارهای داخلی

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده