رییس جمهوری با تأکید بر اینکه سفارتخانه ها، کنسولگری ها و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور باید تکیه‌گاه ایرانیان باشند، تصریح کرد: اتباع ایرانی باید مورد احترام کامل باشند و خدمت به آنان بدون توجه به طرز تفکر و منش آنها یا ملاحظات جناحی انجام گیرد.|>"> رییس جمهوری با تأکید بر اینکه سفارتخانه ها، کنسولگری ها و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور باید تکیه‌گاه ایرانیان باشند، تصریح کرد: اتباع ایرانی باید مورد احترام کامل باشند و خدمت به آنان بدون توجه به طرز تفکر و منش آنها یا ملاحظات جناحی انجام گیرد.|>" /> رییس جمهوری با تأکید بر اینکه سفارتخانه ها، کنسولگری ها و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور باید تکیه‌گاه ایرانیان باشند، تصریح کرد: اتباع ایرانی باید مورد احترام کامل باشند و خدمت به آنان بدون توجه به طرز تفکر و منش آنها یا ملاحظات جناحی انجام گیرد.|>" />

دکتر روحانی در همایش روسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور:

اتباع ایرانی باید مورد احترام باشند و خدمت به آنان بدون توجه به طرز تفکر و منش آنها انجام گیرد

رییس جمهوری با تأکید بر اینکه سفارتخانه ها، کنسولگری ها و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور باید تکیه‌گاه ایرانیان باشند، تصریح کرد: اتباع ایرانی باید مورد احترام کامل باشند و خدمت به آنان بدون توجه به طرز تفکر و منش آنها یا ملاحظات جناحی انجام گیرد.

شناسه خبر: 79821 -

دوشنبه 20 مرداد 1393 - 13:09

دکتر حسن روحانی در بخش دوم همایش سفرا و روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در پاسخ به اظهارات و سخنان چند نفر از سفرا در خصوص مسایل گوناگون مطالبی درباره اولویت‌های دیپلماسی کشور و چگونگی تعامل و برخورد نمایندگان ایران در خارج از کشور مطرح کرد.
رییس‌ جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود سفرا و مسئولان دفاتر نمایندگی ایران در خارج از کشور را ملزم به حفظ کرامت، شان، احترام و عزت اتباع ایرانی دانست و گفت: باید به گونه‌ای در مسیر حل مشکلات و ارائه خدمات به ایرانیان خارج از کشور تلاش و فعالیت کنید که آنان سفارت ایران، سرکنسولگری و هر مکانی که پرچم ایران بر آن برافراشته است را به عنوان پناهگاه و تکیه گاه خود بدانند.
دکتر روحانی تأکید کرد: ارائه خدمات به اتباع ایرانی باید بدون در نظر گرفتن مسایل و موضوعات جناحی،‌حزبی و طرز تفکر و منش افراد به آنان انجام گیرد و هر ایرانی باید مورد احترام کامل بوده و احساس عزت کند؛ چرا که سرافرازی و راحتی ایرانیان موجب سربلندی همگان خواهد بود.
رییس جمهوری افزود: خدمت به مردم ایران وظیفه مهم و اصلی ما بوده و امیدواریم بتوانیم در همه زمینه‌های فنی، اقتصادی، دانشگاهی و گردشگری دنیا را به ایران و ایران را به دنیا نزدیک تر کنیم.
دکتر روحانی با بیان اینکه معتقدیم باید مجموع روابط اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری و فرهنگی ایران با دیگر کشورها به ویژه همسایگان را تقویت کنیم، گفت: باید بتوانیم در زمینه‌های مختلف بویژه در مناسبات اقتصادی تعامل خود را با دیگر کشورها گسترش دهیم و خوشبختانه تا امروز قدم‌های خوبی در این راستا از سوی دولت برداشته شده است.
رییس‌ جمهوری با بیان این مطلب که سفرا و مسئولان دفاتر نمایندگی ایران در خارج از کشور باید مواضع جمهوری اسلامی ایران را با قدرت، استدلال و منطق در دنیا بیان کنند، تصریح کرد: پشتیبانی افکار عمومی جهان برای پیشبرد اهداف متعالی همراه ما است و در این جهت سفرا و نمایندگان ایران باید از ابزار رسانه‌های جمعی استفاده کرده و در محل ماموریت خود تعامل و حضوری فعال با آنان در این زمینه داشته باشند.

شناسه خبر: 79821

- دیدارهای داخلی

- دولت یادهم و دوازدهم

فیلم مرتبطاخبار برگزیده