دکتر حسن روحانی صبح چهارشنبه که به منظور انجام سفری دو روزه وارد استان چهار و محال و بختیاری شد، در مسیر فرودگاه تا ورزشگاه انقلاب شهرکرد ،مورد استقبال گرم و پرشور مردم این استان قرار گرفت.|>"> دکتر حسن روحانی صبح چهارشنبه که به منظور انجام سفری دو روزه وارد استان چهار و محال و بختیاری شد، در مسیر فرودگاه تا ورزشگاه انقلاب شهرکرد ،مورد استقبال گرم و پرشور مردم این استان قرار گرفت.|>" /> دکتر حسن روحانی صبح چهارشنبه که به منظور انجام سفری دو روزه وارد استان چهار و محال و بختیاری شد، در مسیر فرودگاه تا ورزشگاه انقلاب شهرکرد ،مورد استقبال گرم و پرشور مردم این استان قرار گرفت.|>" />

استقبال گرم و صمیمی مردم چهار محال و بختیاری از دکتر روحانی

دکتر حسن روحانی صبح چهارشنبه که به منظور انجام سفری دو روزه وارد استان چهار و محال و بختیاری شد، در مسیر فرودگاه تا ورزشگاه انقلاب شهرکرد ،مورد استقبال گرم و پرشور مردم این استان قرار گرفت.

شناسه خبر: 79706 -

چهارشنبه 15 مرداد 1393 - 10:11

ازدحام حضور مردم به حدی است که حرکت خودروی حامل رییس جمهوری در بخش هایی از مسیر منتهی به محل سخنرانی و دیدار عمومی به کندی انجام می گیرد.
مردم با در دست داشتن شاخه های گل و با سر دادن شعار و صلوات مقدم رییس جمهور را به استان خود گرامیداشته و در قسمتی از مسیر استقبال نیز عشایر استان با لباس محلی، خودروی حامل رییس جمهوری را تا محل سخنرانی همراهی می کنند.
دکتر روحانی تا دقایقی دیگر در اجتماع مردم این استان سخنرانی می کند.

شناسه خبر: 79706

- سفرهای استانی

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده