سفر به استان کرمانشاه- جلسه شورای اداری استان کرمانشاه

شناسه خبر: 79695 -

دوشنبه 13 مرداد 1393 - 23:00

شناسه خبر: 79695

- سفرهای داخلی

- معاون اول