سفر به استان کرمانشاه - بازدید از مرز پرویزخان و خسروی

شناسه خبر: 79681 -

دوشنبه 13 مرداد 1393 - 20:50

شناسه خبر: 79681

- سفرهای داخلی

- معاون اول

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده