معاون اول رئیس جمهور از طرحهای آبرسانی و پروژه های تامین آب مورد نیاز توسعه کشاورزی استان های کرمانشاه و کردستان بازدید کرد.|>"> معاون اول رئیس جمهور از طرحهای آبرسانی و پروژه های تامین آب مورد نیاز توسعه کشاورزی استان های کرمانشاه و کردستان بازدید کرد.|>" /> معاون اول رئیس جمهور از طرحهای آبرسانی و پروژه های تامین آب مورد نیاز توسعه کشاورزی استان های کرمانشاه و کردستان بازدید کرد.|>" />

در جریان سفر به استان کرمانشاه صورت گرفت؛

بازدید دکتر جهانگیری از چند سد و طرحهای آبرسانی استان کرمانشاه

معاون اول رئیس جمهور از طرحهای آبرسانی و پروژه های تامین آب مورد نیاز توسعه کشاورزی استان های کرمانشاه و کردستان بازدید کرد.

شناسه خبر: 79643 -

دوشنبه 13 مرداد 1393 - 10:22

دکتر اسحاق جهانگیری صبح امروز (دوشنبه) در جریان سفر به استان کرمانشاه، به همراه استانداران کرمانشاه و کردستان ، وزرای نیرو و جهاد کشاورزی و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از چند سد و تونل انتقال آب در نقاط مختلف استان های کردستان و کرمانشاه بازدید کرد و با توضیحات وزرای مربوطه در جریان پیشرفت فیزیکی، مشکلات و موانع پیش رو و اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل این طرحها قرار گرفت.
معاون اول رئیس جمهور همچنین از چند شبکه آبیاری نیز بازدید کرد و از جزییات مربوط به این طرحها مطلع شد.

شناسه خبر: 79643

- سفرهای داخلی

- معاون اول

فیلم مرتبطاخبار برگزیده