معاون اول رئیس جمهور به کرمانشاه سفر می کند

معاون اول رئیس جمهور به منظور بررسی مسائل استان کرمانشاه و بازدید از چند طرح عمرانی به این استان سفر خواهد کرد.

شناسه خبر: 79632 -

شنبه 11 مرداد 1393 - 16:18

دکتر اسحاق جهانگیری در این سفر که صبح دوشنبه انجام می شود، از برخی بازارچه های مرزی، طرح های انتقال آب، شبکه های آبیاری و زهکشی و طر ح های توسعه دشت های کشاورزی در غرب کشور بازدید می کند و سپس در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه شرکت خواهد کرد.
سفر دکتر جهانگیری به استان کرمانشاه یک روزه خواهد بود و وزرای نیرو ، جهاد کشاورزی و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی معاون اول رئیس جمهور را در این سفر همراهی می کنند.

شناسه خبر: 79632

- سفرهای داخلی

- معاون اول

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده