دفتر هیات دولت با هدف مشارکت فکری صاحبنظران و نخبگان منتشر کرد؛

متن کامل گزارش سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال های 93 و 94

دفتر هیات وزیران در راستای رویکرد مشارکت جویی دولت تدبیر و امید و با توجه به اهمیت موضوع رونق و خروج از رکود، با انتشار گزارش سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، همه نخبگان، اندیشمندان، انجمن ها و نهادهای تخصصی فعال در مباحث اقتصادی را به مشارکت فکری در بررسی این بسته سیاستی دعوت کرد.

شناسه خبر: 79538 -

شنبه 4 مرداد 1393 - 12:10

صاحبنظران می توانند حداکثر ظرف ۱۰ روز از زمان انتشار این گزارش ، دیدگاه ها و نظرات خود را در خصوص این سیاست های پیشنهادی به دفتر هیات دولت به پست الکترونیکی daftar@govir.irارسال کنند.
این گزارش که در هیات وزیران در حال بررسی است ، مشتمل بر ۱۷۳ بند در چهار حوزه سیاست های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار ، تامین منابع مالی و فعالیت ها و محرک های خروج از رکود است.
متن کامل گزارش سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال های ۹۳ و 94 به این شرح است:

شناسه خبر: 79538

- سخنراني ها

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده