دیدار با عشایر و روستائیان استان لرستان

شناسه خبر: 78727 -

چهارشنبه 28 خرداد 1393 - 17:35

شناسه خبر: 78727

- سفرهای کاروان تدبیر و امید

- دولت یادهم و دوازدهم