رییس جمهوری در اجتماع پرشور مردم استان لرستان -1

شناسه خبر: 78711 -

چهارشنبه 28 خرداد 1393 - 13:13

شناسه خبر: 78711

- سفرهای کاروان تدبیر و امید

- دولت یادهم و دوازدهم