نخستین نشست هم اندیشی مسئولین نهاد ریاست جمهوری و نخبگان کسب و کار

سه شنبه 27 خرداد 1393 - 10:12

شناسه خبر: 78681