رییس جمهوری در دومین روز از سفر به ترکیه با ایرانیان مقیم این کشور دیدار و در فضایی صمیمی با آنان گفت و گو می کند."> رییس جمهوری در دومین روز از سفر به ترکیه با ایرانیان مقیم این کشور دیدار و در فضایی صمیمی با آنان گفت و گو می کند." /> رییس جمهوری در دومین روز از سفر به ترکیه با ایرانیان مقیم این کشور دیدار و در فضایی صمیمی با آنان گفت و گو می کند." />


دیدار دکتر روحانی با ایرانیان مقیم ترکیه آغاز شد

رییس جمهوری در دومین روز از سفر به ترکیه با ایرانیان مقیم این کشور دیدار و در فضایی صمیمی با آنان گفت و گو می کند.

سه شنبه 20 خرداد 1393 - 11:43

پیش از سخنرانی دکتر حسن روحانی دو نفر از ایرانیان مقیم ترکیه به نمایندگی از ایرانیان ساکن در آنکارا و استانبول سخنرانی کرده و پس از سخنرانی آقای بیگدلی سفیر کشورمان در ترکیه، رییس جمهوری به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

شناسه خبر: 78422