سفر به ترکیه

دکتر روحانی در ضیافت شام رییس جمهوری ترکیه

سه شنبه 20 خرداد 1393 - 10:51

شناسه خبر: 78413