سفر به ترکیه

دیدار با رئیس جمهور ترکیه و مذاکرات مشترک

دوشنبه 19 خرداد 1393 - 13:35

شناسه خبر: 78323