دیدار با رئیس اتاق بازرگانی و صنایع امارات

دوشنبه 12 خرداد 1393 - 18:14

شناسه خبر: 78189