شرکت در چهارمین اجلاس سران سیکا در شانگهای

عکس دسته جمعی

چهارشنبه 31 ارديبهشت 1393 - 08:34

شناسه خبر: 77669