مراسم خودکفایی ۱۲۰ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)

سه شنبه 30 ارديبهشت 1393 - 16:48

شناسه خبر: 77650