شرکت در چهارمین اجلاس سران سیکا در شانگهای

بدرقه رسمی و ترک تهران

سه شنبه 30 ارديبهشت 1393 - 09:05

شناسه خبر: 77622