امضاءاسناد و یادداشت تفاهم همکاری میان ایران و پاکستان

شناسه خبر: 77419 -

يکشنبه 21 ارديبهشت 1393 - 21:25

شناسه خبر: 77419

- دیدارهای خارجی

- معاون اول

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده