دیدار با نخست وزیر پاکستان

شناسه خبر: 77387 -

يکشنبه 21 ارديبهشت 1393 - 14:28

شناسه خبر: 77387

- دیدارهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم