مراسم استقبال رسمی از نخست وزیر پاکستان

يکشنبه 21 ارديبهشت 1393 - 13:57

شناسه خبر: 77380