دیدار معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با هیات رسمی زنان کارآفرین تاجیکستان

شنبه 20 ارديبهشت 1393 - 19:48

شناسه خبر: 77373