بازدید از نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی

پنجشنبه 18 ارديبهشت 1393 - 20:55

شناسه خبر: 77333