سفر به استان ایلام

بازدید سر زده رییس جمهوری از بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایلام

چهارشنبه 17 ارديبهشت 1393 - 14:15

شناسه خبر: 77298